Dystrybucja

Podstawowy moduł systemu zapewniający pełną obsługę przedsiębiorstwa w zakresie sprzedaży, zakupów, gospodarki materiałowej, kasy gotówkowej, przelewów, rozrachunków oraz inwentaryzacji.

Więcej »

Finanse

Moduł zapewnia pełną obsługę w zakresie systemu finansowego i księgowego firmy, w tym rozrachunków, kasy gotówkowej, przelewów oraz analiz księgowych, spełniając wszystkie wymagania formalne przepisów o rachunkowości.

Więcej »

Magazyn

Moduł zawiera funkcje umożliwiające zarządzanie magazynem za pomocą czytników kodów kreskowych oraz obsługę magazynu wysokiego składowania.

Więcej »

Majątek trwały

Moduł zapewnia pełną i kompleksową ewidencję środków trwałych. Jest całkowicie zintegrowany z księgą główną modułu Finanse.

Więcej »

Transport

Moduł służący do zarządzania transportem własnym i wynajętym. Daje możliwość planowania wykorzystania transportu oraz jego rozliczania.

Więcej »

Produkcja

Moduł zawiera funkcje i definicje umożliwiające wspomaganie zarządzania procesami produkcji. Moduł jest w pełni zintegrowany z modułem Dystrybucja i Magazyn.

Więcej »

Ważne cechy systemu

Na prawidłową pracę systemu informatycznego w przedsiębiorstwie wpływ ma wiele czynników.

SYSMAN

Elastyczny dostęp do informacji w miejscach, gdzie jest ona potrzebna

W procesie projektowania systemu zwracamy baczną uwagę, aby dane były dostępne we właściwych miejscach systemu. Stąd rozbudowane funkcje alertów, kontroli i blokad. Wyświetlone dane nigdy nie są wynikiem końcowym. Zawsze może powstać pytanie "Co się składa na wartości, które system wyświetla?" W tym celu system posiada zaimplementowane sposoby zagłębiania danych i tworzenia powiązań dla zestawień.

SYSMAN

Optymalizacja pod kątem szybkości pracy interfejsu

W systemie SYSMAN zwracamy bardzo dużą uwagę na szybkość wykonywania przez użytkowników codziennych operacji. Staramy się, aby odpowiedź systemu następowała szybko, szczególnie w trakcie obsługi klienta, operacji rejestracji i kontroli.

SYSMAN

Bazy danych wysokiej dostępności

System oparty jest o narzędzia bazodanowe umożliwiające pracę ciągłą. Wymiana danych pomiędzy oddziałami, funkcje kopii zapasowych, przełączenie serwera głównego na serwer zapasowy mogą być wykonywane bez przerywania pracy użytkowników systemu.

SYSMAN

Pełna integracja danych w celu zapewnienia maksymalnej korzyści z pracy grupowej

Z założenia każda informacja ma być wprowadzona w przedsiębiorstwie tylko raz i dostępna wszędzie tam, gdzie jest potrzebna. Wydaje się to proste i oczywiste, lecz w praktyce widzimy, jak trudno jest wdrożyć te rozwiązania. Trud jednak bardzo się opłaca i mamy wielką satysfakcję widząc skok jakościowy w funkcjonowaniu firm wdrażających nasze rozwiązania.

Unikalne funkcjonalności definiowania
własnych komponentów systemu

Definicje dokumentów, wzorce ich formularzy, dodatkowe dane i procesy ich przetwarzania - to wszystko możesz zmieniać za pomocą panelu administracyjnego systemu.

Elastyczne uprawnienia

Definiowanie uprawnień do poszczególnych modułów dla użytkowników lub grup użytkowników.

Zapytania SQL

Wspomaganie użytkownika zapisanymi i wykonywanymi zapytaniami SQL i wbudowanymi w bazę procedurami.

Aktualizacja wersji

Specjalna funkcja do instalacji nowej wersji oprogramowania w centrali i w oddziałach. Pozwala zarządzać centralnie dystrybucją wersji programu i migracją formatu bazy danych do nowszej. Sprawa nie jest bagatelna, gdyż przywiązujemy wagę do tego, aby zmiany, które tworzymy trafiały szybko do użytkownika końcowego, a to często wymaga zmiany formatu wszystkich baz korzystających z mechanizmu replikacji danych.

System kontroli poprawności

Kontrola nieprawidłowych operacji wykonanych przez użytkowników. Program posiada funkcjonalność tworzenia reguł biznesowych, które można definiować jako obsługa zdarzeń interfejsu użytkownika.

Zaufali nam:

Helpdesk

Naszym Klientom oferujemy usługi wsparcia w zakresie obsługi systemu oraz skuteczną pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących urządzeń peryferyjnych i systemów operacyjnych. Usługi wsparcia świadczymy zarówno zdalnie, jak i w siedzibie Klienta. Klient ma możliwość sprawdzenia statusu zgłoszonej uwagi na specjalnej stronie helpdesku w zakładce Pomoc. Na stronie dostępne są ponadto opisy i instrukcje dotyczące wykorzystywanych modułów systemu Sysman oraz wykaz zmian funkcjonalnych, jakich dokonano w systemie na prośbę Klienta lub w związku z wejściem w życie ustaw regulujących zagadnienia objęte systemem.

Learn more
dashboard

Koszty systemu

Na całkowity koszt systemu wpływ ma wiele czynników.

 • System bazy danych
 • Licencje bazy danych związane są z ilością oddziałów i ilością użytkowników bazy danych.
 • Licencjonowanie: na użytkownika, na bazę danych
 • Obsługiwane platformy: Windows, Linux
 • Ilość użytkowników pracujących w systemie
 • Licencja jest związana z użytkownikiem aktualnie pracującycm w systemie niezależnie od ilości zainstalowanych komputerów.
 • Licencjonowanie
 • Na użytkownika pracującego w systemie
 • Zakres wykorzystywanych modułów
 • W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa zakupowi podlegają tylko te moduły, których firma potrzebuje.
 • Licencjonowanie
 • Na moduł w zależności od modułu
Zapytaj o wycenę

O nas

Favourite Computer Systems

Jesteśmy producentem oprogramowania SYSMAN - programu informatycznego do zarządzania firmą. Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie we wdrożeniach i usprawnianiu pracy w firmach Klientów. Korzystając z wiedzy informatycznej i biznesowej naszego zespołu zmniejszamy koszty i ryzyko prowadzenia działalności, zabezpieczamy przed ewentualnymi stratami w firmach Klientów, analizujemy i upraszczamy procesy biznesowe oraz obieg dokumentów.

biuro

Sysman

Stale doskonalimy SYSMANA. Zadaniem SYSMAN-a jest maksymalizacja wydajności pracy, m.in. poprzez przyspieszenie bezpiecznego dostępu do wszelkich potrzebnych informacji, zwłaszcza dla prowadzących biznes w środowisku rozproszonym (oddziały, mobilni przedstawiciele). Zaspokajając potrzeby naszych Klientów wprowadziliśmy w Sysmanie standard odczytu dokumentów w formacie XML oraz przygotowaliśmy funkcjonalność umożliwiającą zarządzanie stroną WWW Klienta.

Nasz zespół

Bożena

Sekretariat. Rozliczenia z klientami.

605575837

blm@favourite.pl

Gadu-Gadu 49615693

Kamil

Projektowanie systemów, programowanie.

585221122

kg@favourite.pl

Wiesia

Wsparcie klientów. Konsultacje finansowo-księgowe.

693542415

infos@favourite.pl

Gadu-Gadu 5731624

Jan

Zarządzanie. Projektowanie systemu.

601653536

infos@favourite.pl

Gadu-Gadu 222991

Michał

Projektowanie systemów, programowanie.

585221122

mb@favourite.pl

Jeśli interesuje Cię to, co robimy - dołącz do nas.

Kontakt do nas

Favourite Computer Systems
Jaśminowy Stok 8
80-177 Gdańsk
(48) 58 522 11 22

957 103 99 68

Favourite Computer Systems sp. z o.o.

Jaśminowy Stok 8

80-177 Gdańsk

957 053 52 34

Favourite Computer Systems Jan Wolniak

Jaśminowy Stok 8

80-177 Gdańsk

Dojazd do nas

© 2020 Favourite Computer Systems
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw. Sprzedaż internetowa. Systemy magazynowe. Systemy mobilne.